Hitta hit

Från Enköping följ väg 70 mot Sala/Mora under ca 20 km fram till Simtuna kyrka/Fjärdhundra. Efter ytterligare 600 m - mitt för Karleby gamla tingshus - finns på höger sida skyltad avfart till Lundellska Galleriet, se kartan.

Välkomna!